Trang chủ / Ngành nước cấp / SCADA - TỰ ĐỘNG HÓA CHO NHÀ MÁY NƯỚC CẤP

SCADA - TỰ ĐỘNG HÓA CHO NHÀ MÁY NƯỚC CẤP

Giảm pháp SCADA tự động hóa nhà máy nước cấp

NỀN TẢNG ỨNG DỤNG QUẢN LÍ TẬP TRUNG- WEB SCADA

NGÀNH CẤP NƯỚC/ XỬ LÍ NƯỚC

Đối với các Công ty Cấp-Thoát Nước hiện nay, “ Làm sao để quản lí tập trung trên cùng một nền tảng ứng dụng ?” là một câu hỏi cũng như là một nhu cầu cấp bách nhất!

Thông thường hiện nay, đa số các Cty đều có thể quản lí được hoạt động của Nhà máy, Mạng lưới cấp nước, Thu tiền nước, Duy tu & bảo dưỡng hệ thống…nhưng mỗi hạng mục quản lí đều phải dùng trên một ứng dụng khác nhau hoặc phải hỏi một người quản lí riêng của từng hạng mục đó. Từ đó, gây ra quá nhiều bất cập cho Lãnh đạo/ Người quản lí để đi đến quyết định một công việc nào đó.

Nắm được các khó khăn và nhu cầu đó, Cista đã triển khai nghiên cứu và đã ứng dụng thành công mô hình “MỘT NỀN TẢNG” để “TẬP TRUNG” tất cả các công tác của một CTy Cấp thoát nước và đã được sử dụng thực tế trong và ngoài nước (Malaysia). Các chức năng của hệ thống mà Cista có thể cung cấp và đã ứng dụng thực tế:

Phòng điều hành và theo dõi TẬP TRUNG

*  Điều khiển- Giám sát- Lưu trữ thông tin hoạt động của nhà máy Xử lí nước

Người được phân quyền có thể truy cập qua các thiết bị kết nối được Internet (Máy tính xách tay, điện thoại thông minh…)

 

Hệ thống SCADA của nhà máy Xử lí nước

* Quản lý tài sản, kết nối hệ thống hoá đơn (Billing), Mô phỏng thủy lực và vận hành van- Ứng dụng trên mạng lưới Truyền Tải

*  Giám sát chất lượng nước, mức nước, lưu lượng và áp lực trên mạng lưới và nhà máy. Có thể kết nối- Truyền về Sở Tài Nguyên & Môi trường để theo dõi và Giám sát (Theo các Công văn yêu cầu các chỉ tiêu bắt buộc)

Các chỉ tiêu như lưu lượng, áp lực…được hiển thị trực quan

*  Giám sát và quản lý sự cố, rò rỉ trên mạng lưới

Các chỉ tiêu Thất Thoát Nước (TTN)…được hiển thị trực quan

*  Giám sát thất thoát nước – NRW (Non-Revenue Water)

Thể hiện sự cố và công tác khác phục sự cố trên mạng lưới

                                                       

 

 

Bạn cần thêm sự hỗ trợ ?

Hãy để chúng tôi giúp bạn!

Tất cả những gì bạn cần làm là điền thông tin vào biểu mẫu bên cạnh

Bản đồ

Hoặc bạn có thể tìm thấy chúng tôi trong bản đồ dưới đây:

Liên hệ chúng tôi