Bơm ly tâm trục đứng

Bơm ly tâm trục đứng xử lý nước thải PC-V

Lưu chất

Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, độ nhớt thấp, có thể bơm hạt rắn, sơ sợi lẫn trong nước thải,...

Thông số kỹ thuật

Discharge Flange DN 40…DN 300 mm

Flow up to 1600 m3/h

Up to 4 m. column length

No sealing is required

Head up to 95 m

Casing Pressure (Pmax) 10 bar

Operating Temperature (°C) up to +95°C

Speed up to 1450 d/m

Max Solid Passage - 50mm

Self Priming - N

Pump Materials - AISI304, AISI316, AISI316L, Bronze, Cast Iron, Cast Steel, Ductile Iron, Duplex, NiAl Bronze, Super Duplex

Drive - AC Electric