Bơm ly tâm trục ngang

Bơm ly tâm nước thải PC / PC-VM

Lưu chất

Nước thải sinh hoạt, dân dụng, nước thải công nghiệp có lẫn hạt rắn

Thông số kỹ thuật 

Discharge Flange DN 40…DN 300 mm

Flow up to 1600 m3/h

Head up to 95 m

Casing Pressure (Pmax) 10 bar (16 bar)

Operating Temperature (°C) -10 C’ up to +110 C

Speed up to 2900 d/m

Max Solid Passage - 107mm

Self Priming - N

Pump Materials - AISI304, AISI316, AISI316L, Bronze, Cast Iron, Cast Steel, Ductile Iron, Duplex, NiAl Bronze, Super Duplex

Drive - AC Electric, Engine, Bareshaft