Bơm nước nóng tuần hoàn

Bơm nước nóng tuần hoàn tòa nhà NMT(D) LAN F

Thông số kỹ thuật

Connection Type Flange

Maximum Head(m) 18

Maximum Power (W) 1600

Pressure Class (PN) 6/10

Voltage (V) 1x230

Operating Temperature (°C) -10 C’ up to +110 C

Connection Dimension 40-65-80-100

TIN KHÁC