Bơm ly tâm trục ngang

Bơm ly tâm liền trục ECO SNM

Lưu chất

Lưu chất có độ nhớt thấp, không chứa hạt rắn.

Technical Information

Discharge Flange DN 32…DN 150 mm

Flow up to 600 m3/h

Head up to 100 m

Casing Pressure (Pmax) 10 bar (16 bar)

Operating Temperature (°C) -10 C up to +140 C

Pump Materials - AISI304, AISI316, AISI316L, Bronze, Cast Iron, Cast Steel, Ductile Iron, Duplex, NiAl Bronze, Super Duplex

Drive - AC Electric, Bareshaft