Bơm cánh khế

Bơm cánh khế di động - BOERGER

Những lợi ích

  • Dễ dàng vận chuyển: Máy bơm xe đẩy tay dễ dàng đẩy đến địa điểm ứng dụng nơi chúng được yêu cầu.
  • Sẵn sàng sử dụng ngay: Bơm xe đẩy tay được thiết kế sẵn sàng để sử dụng ngay - kết nối các ống và động cơ.
  • Nhỏ gọn và mạnh mẽ: Kích thước nhỏ gọn nhưng máy bơm rất mạnh.
  • Chịu được hóa chất: Ngay cả môi trường mạnh ăn mòn cao về mặt hóa học cũng có thể hoạt động tốt.
  • Các tùy chọn động cơ khác nhau: Có thể chọn loại động cơ theo ứng dụng cụ thể.
  • Tùy chỉnh: Mỗi máy bơm được cấu hình và chế tạo riêng theo từng yêu cầu riêng biệt của nhà máy khách hàng.
  • Thân thiện với người dùng: Máy bơm rất dễ vận hành.
  • Tuân thủ ATEX: Thiết kế máy bơm tuân thủ ATEX có sẵn để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ.
  • Rất dễ bảo trì nhờ thiết MIP (Bảo trì tại chỗ) chỉ có ở bơm BOERGER
  • Máy bơm có thể được bảo trì trong vòng vài phút tại bất kỳ vị trí nhất định tại nhà máy.