Bơm cánh khế

Bơm cánh khế đặt chìm - BOERGER

Những lợi ích: 

  • Đáp ứng tốt với lưu chất có chất rắn: Hoạt động bền bỉ kể cả môi trường bơm chứa một lượng lớn cát hoặc hạt rắn lớn.
  • Đáp ứng với môi trường có độ nhớt cao: Ngay cả lưu chất có độ nhớt cao cũng có thể hoạt động tốt mà không tốn nhiều năng lượng.
  • Chiều dài lắp đặt lên đến 6m: Máy bơm bán chìm có thể được chế tạo với chiều dài khớp nối lên đến 6 m.
  • Đáp ứng tốt với hóa chất: Ngay cả môi trường có tính ăn mòn mạnh về mặt hóa học cũng có thể hoạt động tốt.
  • Xung bơm nhẹ nhàng: Hoạt động tốt với tất cả lưu chất nhạy cảm với tính cắt (xé) tính chất lưu chất, bơm nhẹ nhàng.
  • Thiết kế nhỏ gọn và mạnh mẽ: Kích thước nhỏ gọn, hoạt động rất mạnh mẽ.
  • Tùy chỉnh theo từng yêu cầu riêng biệt của khách hàng: Mỗi máy bơm được cấu hình và chế tạo riêng biệt theo yêu cầu.
  • Đáp ứng yêu cầu chống cháy nổ - ATEX: Thiết kế máy bơm tuân thủ ATEX dể sử dụng trong môi trường nguy cơ cháy nổ.